Предоставяне на топъл обяд в община Созопол

Написана от Super User

Община Созопол кандидатства по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за разкриване  на нова социална услуга "Топъл обяд в община Созопол - 2021 г." Социалната услуга „Предоставяне на топъл обяд в община Созопол“ е предназначена за следните целеви групи;

 • 1.Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в
  затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора,
  които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от
  заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • 2.Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под
  линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • 3.Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от
  допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична
  обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени
  потребности.

При желание на жители на гр. Черноморец да се включат в проекта е нужно да попълнят 1бр. заявление и 2бр. договори (с вписани лични данни и подпис на лицата). Договорите и заявленията може да изтеглите от сайта на кметството  или в кметство Черноморец.

Категория: