Схема и график

График за сметосъбиране в гр. Черноморец

01.06.2020г. - 30.06.2020г.

От 01.07.2020 г. сметосъбирането ще се извършва всеки ден в източната и в западната част.