За връзка с отдел „Пазари“

Кремена Георгиева

 

Мл. Специалист
0550/4 27 09