Третиране на всички зелени площи В града

На 28.04.2020 г. започна третирането на всички зелени площи (двора на училището, двора на детската градина, парка, център, градинката пред музея, градинката пред „Бряста“, зелените площи пред хотел Коско и зелените площи срещу ресторант Замъка) с препарат /Бандит 10 ЕВ/ против кърлежи, бълхи и комари.

Това са райони, които се третират ръчно.

Датата и районите на машинното третиране очакваме да получим от фирмата, с която община Созопол има сключен договор.

Обработените с препаратите площи са опасни за здравето за срок от 24 часа. На всички третирани места ще бъдат поставени информационни табели с датата на пръскане и срока на карантината.