За връзка с отдел „Местни данъци и такси“

Веска Кавалджиева

 

Специалист
0550/4 22 36

Цветелина Стамова

 

Специалист
0550/4 22 36