Отговорен стопанин

Всеки домашен любимец трябва да бъде регистриран при ветеринар, а кучетата и в районната администрация. За кучетата задължителното посещение във ветеринарния кабинет е, когато животното е навършило 4 месеца или в 7-дневен срок от придобиването му. Лекарят поставя микрочип, който съдържа уникален 15-цифров код. Информацията от чипа показва кой е стопанинът и какъв е здравният статус на животното и трябва да е регистрирана в системата на Българската агенция за безопасност на храните. Същия код получават котките и зайците, а птиците и хамстерите – специални марки.

Лекарят издава паспорт, в който се записват всички процедури, ваксинации и обезпаразитявания. Паспортът е международен и с него вашият любимец може да пътува.
Кучетата трябва да се регистрират и в районната администрация. Това трябва да стане в срок до 3 месеца след придобиването им. Необходимо е да платите годишна такса и да подадете декларация в данъчната служба. Средствата от събраните такси за домашни любимци се използват за намаляване на популацията на бездомните кучета. Кастрираните и служебните кучета са освободени от такса.

Стопанинът трябва да знае, че е отговорен за това любимецът му да не навлиза в чужда собственост без разрешение, да не нарушава спокойствието на околните и да няма агресивно поведение. Собственикът е задължен да почиства след животното, да спазва обществения ред на публични места и правилата на етажната собственост. Както Законът за защита на животните, така и общоприетите обществени норми у нас категорично забраняват и не допускат агресивно поведение, малтретиране, причиняване на страдания и прояви на жестокост към животните.