Закрила

Жестокостта срещу животните е противозаконна. В това число влизат всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, увреждане на здравето му или стрес. Забранено е обучението в агресивност към други животни или хора. Незаконни са постоянното връзване и храненето с вредни или неподходящи за вида и здравословното състояние храни. За тези нарушения в законите за защита на животните и ветеринарномедицинската дейност са предвидени глоби, които стигнат до 3000 лв.
В Наказателния кодекс глоба до 10 000 лв. и лишаване от свобода до 5 години е предвидено за хората, които организират или участват в провеждането на боеве с животни. До 5000 лв. е глобата за хората, които проявяват жестокост към гръбначно животно, причиняват смъртта му или тежко увреждане. За това престъпление се предвижда и затвор до 3 години. Недобросъвестните стопани на животни, които причинят средна или тежка телесна повреда на човек, се наказват с лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5000 лева. Ако животното убие човек, наказанието е затвор до 5 години и глоба до 10 000 лв.
За жестокост се смята и изоставянето на животно. Не са редки случаите, когато стопани на женски кучета или котки изоставят малките им, защото не могат да се грижат за тях или да им намерят стопани. Случва се да се изоставят и пораснали домашни животни.