ВАЖНО!

  • Законите у нас забраняват притежаването и отглеждането на примати, диви котки и животни от застрашени видове от частни лица или фирми. Собствениците на диви животни, отглеждани в домашни условия, са задължени да ги регистрират в Регионалната инспекция по околна среда.
  • Законът за защита на животните предвижда наказания за причиняване на страдания и проява на жестокост към животните. Глобите могат да стигнат до 3000 лв. Санкции са предвидени и в Наказателния кодекс. За организиране или участие в боеве с животни глобата може да стигне 50 000 лв., а наказанието до 5 години лишаване от свобода. За причиняване на смърт или тежко увреждане на гръбначно животно наказанието е до 5000 лв. и до 3 години лишаване от свобода.
  • Сигналите при случаи на насилие над животни трябва да се подават на тел. 112.
  • Безотговорните стопани, чието животно нарани човек, може да получат глоба до 5000 лв. и лишаване от свобода до 3 години.