За връзка с отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Зорка Свиридова

 

Ст. Специалист
0550/4 27 10

Гергана Тончева

 

Ст. Специалист
0550/4 27 10