Археология

Археологическите проучвания в землището на гр.Черноморец доказват, че районът е заселен през късния неолит 5400-5200 г. пр. Хр. Праисторически селища от епохата са локализирани в местностите Гармица и Аклади Чеири, разположени в непосредствена близост до морския бряг. До неотдавна се смяташе, че южното Черноморие е населено в епохата на късния халколит – края на 5-то хилядолетие пр. Хр. Археологическите разкопки в м. Аклади доказват значително по-ранно заселване в района на Созопол и Черноморец.

arheologia-1-1
arheologia-1-2

Праисторическо селище Аклади Черноморец

Праисторическото селище в местността „Аклади”се намира на западния бряг на Созополския залив на около 1.5 км. югоизточно от град Черноморец до къмпинг „Градина”. Разположено е на площ около 10 дка в непосредствена близост до съвременния морски бряг. През 2008-2009 г. са разкрити археологически структури и нива от късния неолит, халколита и ранната бронзова епоха. От епохата на неолита (кр. на VI хил. пр. Хр.) са проучени четиридесет ритуални ями,в които са открити керамични съдове, статуетки на „Богинята майка”,каменни и костени оръдия на труда, накити и животински кости.През халколита (V-IV хил. пр. Хр).датират голям брой вкопани и няколко наземни структури (жилища и пещи).Керамична пота, медни шила, шлака и парчета руда свидетелстват за появата и усвояването на медната металургия в края на V хил. пр. Хр.

arheologia-2-1
arheologia-2-2

Крепостта Червенка

Крепостта е изградена в западната част на Созополският залив на нос „Хрисосотира”(дн.”Червенка”) върху основите на старо антично селище.При археологически проучвания през 2014 г.е разкрито трасето на западната крепостна стена с две кули.Стената прегражда най-тясната част на полуострова.Археологическите находки доказват че крепостта функционира до първата половина на VII век,когато е разрушена и изоставена при нашествията на авари и славяни.През средновековието на това място е съществувал манастирът „Свети Никола”,около който се създава и развива в следващите векове селото „Св. Никола”(дн. Черноморец).

arheologia-3-1
arheologia-3-1
arheologia-3-1

През 2012-2013г. бяха проведени археологически проучвания на нос Акра по идея и възлагане на проф. Божидар Димитров.

arheologia-4-1

Стратегическото разположение на нос Акра е оценено най-рано през 6в., когато в най-тясната южна част на носа е построена масивна крепостна стена, охраняваща площ от 12дка. Археолозите датират крепостната стена от ранновизантийската епоха.Смята се, че това място е било крайбрежно тържище. Варварските нашествия през този период са причина да бъде построена тази крепостна стена, за да предпази населението. Направените анализи показват, че там най-вероятно са живяли заможни хора с висок жизнен стандарт и висок социален статус. Обитателите на Акра са поддържали търговски отношения с африканските и най-вече малоазийските центрове за производство на чернолакова керамика.

arheologia-5-1
arheologia-5-2

Акра е просъществувала приблизително едно столетие. Под натиска на авари и славяни, населението е напуснало организирано крепостта и с помощта на византийския флот се скрива зад стените на по-големи крепости или отплава в посока

arheologia-6-1
arheologia-6-2
arheologia-6-3